Ямпільське бюро правової допомоги інформує!

images (7)

Визнання спадщини відумерлою

Досить часто, після смерті особи залишається майно, яке ніхто не успадковує із тих чи інших причин. В такому випадку майно не зникає і може перейти у власність територіальної громади як відумерла спадщина в порядку, визначеному ст. 1277 Цивільного кодексу України. В минулому році до законодавства, яке регулювало це питання були внесені досить серйозні зміни.

Закон передбачає наступні підстави для визнання спадщини відумерлою:

  • відсутність спадкоємців за заповітом і за законом;
  • усунення їх від права на спадкування, (відповідно до рішення суду);
  • неприйняття ними спадщини, (якщо спадкоємці протягом шести місяців не звернулися ні до місцевої ради, ні до відповідного нотаріуса із заявами про успадкування майна);
  • відмова від її прийняття, (підписання відповідної заяви спадкоємцями).

Заяву до суду про визнання спадщини, до складу якої входить нерухоме майно, відумерлою подає орган місцевого самоврядування на території якого знаходиться таке майно,  у випадку з рухомим майном заява  подається за місцем відкриття спадщини, найчастіше це місце смерті особи. Якщо ж рухоме майно знаходиться на об’єкті нерухомого майна таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані подавати заяви про визнання спадщини відумерлою, благо вони тепер не сплачують судовий збір за відповідні позовні заяви, відповідно до п. 151 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

Крім того, відповідно до ст. 1285 Цивільного кодексу, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.

У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень.

Заява про визнання спадщини відумерлою також може також бути подана кредитором спадкодавця, для того щоб отримати належні йому виплати з спадкоємця, а щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок, з метою захисту їх інтересів. Слід пам’ятати що дані особи не звільняються від плати судового збору, а власником відумерлої спадщини може стати лише територіальна громада незалежно від того хто подає заяву. Тому таким особам вигідніше буде звернутись із заявою до органу місцевого самоврядування аби він подав таку заяву від свого імені.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини, в більшу сторону час її подання не обмежений, але тут варто пам’ятати, що існує набувальна давність і особа що добросовісно заволоділа та користувалась рухомим майном 5 років, нерухомим – 10, земельною ділянкою – 15 може набути і належно оформити право власності на нього.

Особи, які подають заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину, та на безоплатне одержання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті громадян, що спрощує оформлення такої заяви.

Як бачимо можливості органів місцевого самоврядування  надзвичайно широкі, але що робити спадкоємцям, які просто пропустили строк вступу в спадщину, а не відмовились від неї?  Якщо є спадкоємець за законом або є заповіт, але органу місцевого самоврядування не було про це відомо і він, відповідно, не повідомив про це суд під час розгляду заяви про визнання спадщини відумерлою, це може бути підставою для скасування такого судового рішення.

В такому випадку потрібно подати на це рішення апеляційну скаргу, яку треба надіслати на адресу суду, який ухвалив рішення. До апеляційної скарги також потрібно додати заяву про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, в якій вказати причини пропуску такого строку, наприклад перебування за кордоном.

 

Володимир Титаренко

начальник відділу

Ямпільського бюро правової допомоги