Відбулось засідання постійної комісії Ямпільської міської ради з питань бюджету, фінансів та цін

images (1)

У п’ятницю, 09 червня, відбулось засідання постійної комісії Ямпільської міської ради з питань бюджету, фінансів та цін, на якому було розглянуто питання незабезпечення належного фінансування дошкільних навчальних закладів м. Ямполя у 2017 році. Членами комісії було прийнято рішення про необхідність звернення до Ямпільської районної ради, Ямпільської райдержадміністрації та фінансового управління Ямпільської РДА з метою дофінансування дошкільних закладів міста для їх повноцінного функціонування.

Текст звернення додається.

 

      09.06.2017 р.   № 02-12/346_

На №___________від__________

 

 

Голові Ямпільської районної ради

Гаджуку С.І.

 

Голові Ямпільської РДА

Вдовцову М.М.

 

Начальнику фінансового управління Ямпільської РДА

Козюк С.В.

 

 

Про незабезпечення належного

фінансування дошкільних

закладів міста Ямполя

        Керуючись ст.32 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» Ямпільська міська рада звертається до Вас, як до керівника органу, уповноваженого забезпечити фінансування дошкільних навчальних закладів з дотриманням державних соціальних стандартів та гарантій.

        Звертаємо Вашу увагу на те, що для функціонування чотирьох дошкільних навчальних закладів міста Ямполя у 2017 році передбачено в районному бюджеті субвенцію бюджету міста на суму 5482,1 тис.грн. Розмір доведеної субвенції становить лише 69 відсотків від необхідної потреби на утримання даних закладів. Про недостатність субвенції наголошено під час підписання угоди про міжбюджетні трансферти, дана інформація зазначена при прийнятті бюджету міста на 2017 рік.

        Передача державою права на здійснення видатків передбачена статтею 85 Бюджетного кодексу, якою зобов’язано виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечити здійснення видатків з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 89-91 БКУ.

        Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу фінансування видатків на дошкільну освіту віднесено до бюджетів міст республіканської Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, тобто повноваження утримання дошкільних навчальних закладів покладено на органи місцевого самоврядування районного рівня та міст обласного значення.

        Відповідно до пункту 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ передбачено можливість фінансування таких закладів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.

        Випадки, коли районні ради відмовляються від належного фінансування таких закладів, передбачають обсяг трансферту менший за потребу на утримання цих закладів та вимагають від сільських та міських рад не обласного значення дофінансувати їх з власних бюджетів є порушенням Бюджетного кодексу України. Відповідні роз’яснення з цього приводу надані Центром аналізу та розробки законодавства АМУ, Міністерством фінансів та Міністерством освіти і науки.

        Ямпільська міська рада – це орган місцевого самоврядування, який формується та працює з метою задоволення потреб територіальної громади. Разом з цим у своїй роботі міська рада, як і районна рада, зобов’язані керуватись законодавством та неухильно дотримуватись вимог нормативно-правових актів.

        Недоотримання з Ямпільського районного бюджету трансфертів в обсязі, меншому за потребу на утримання дошкільних установ міста, призведе до виникнення заборгованості по заробітній платі більше 100 працівникам цих закладів вже з 1 серпня 2017 року та заборгованості по іншим захищеним бюджетним статтям . Така ситуація може підірвати довіру населення до Уряду України та до представників влади на місцях.

        Фінансові проблеми, що виникли у сфері дошкільної освіти пов’язані з тим, що при  плануванні видатків в районному бюджеті на дошкільну освіту недостатньо коректним є розрахований базовий показник для утримання ДНЗ – середньорічна кількість фактичного відвідування дітей. Необ’єктивність даного показника в тому, що штатний розпис працівників дошкільних закладів формується виходячи із кількості дітей на початок навчального року. В окремі проміжки часу протягом навчального року (оздоровчий період, святкові й близькі до них дні, карантин) кількість дітей з різних причин суттєво зменшується, разом з тим штатний розпис з цього приводу відкорегувати ніяк не можна, оскільки це буде суперечити вимогам Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та інші нормативно-правові акти.

        Оскільки питання визначення формули віддано на відкуп місцевим радам, а належне утримання таких закладів залежить як від районної ради так і міської ради, вважаємо, що формула має визначатися районною радою з врахуванням інтересів всіх територіальних громад. Для цього доцільним є створення комісії при районній раді за участі представників сільських, селищних, міських рад, які отримують трансферти з метою визначення відповідної формули та обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування.

        Питання незабезпечення належного фінансування дошкільних навчальних закладів розглянуто на засіданні постійної комісії при Ямпільській міській раді з питань бюджету, фінансів та цін. Комісія прийняла рішення про необхідність звернення до Ямпільської районної ради, Ямпільської РДА та фінансового управління з метою дофінансування дошкільних закладів міста  для їх повноцінного функціонування.

       Враховуючи вище зазначене, а також те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачена додаткова дотація з державного бюджету до бюджету Ямпільського району Вінницької області на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на загальну суму 9575,0 тис.грн. наполегливо просимо об’єктивно визначити потребу в коштах на утримання дошкільних навчальних закладів, винайти можливість і збільшити розмір субвенції на утримання даних закладів у 2017 році на суму 2452,5 тис.грн, в т.ч. для оплати праці – 2010,2 тис.грн. та нарахувань на неї – 442,3 тис.грн.

Міський голова                                                                       А. Юрченко

Ткач 22492