До уваги власників та користувачів земельних ділянок!

????????????????????????????????????

Доводимо до вашого відома, що з 01 липня 2018 року було змінено розрахунковий номер рахунку по сплаті податку за користування земельними ділянками.

Ямпільська міська рада вкотре нагадує, що триває сплата земельного податку за 2018 рік на території міста Ямполя.

Для отримання інформації щодо суми та НОВОГО рахунку отримувача, землекористувачам та землевласникам м. Ямполя потрібно звернутись в міську раду, кабінет № 8 (телефон 2-20-41), з собою мати довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Оголошення

images (8)

Ямпільська міська рада оголошує конкурс на визначення виконавця робіт з незалежної експертно-грошової оцінки комунального приміщення  клубу по вул. Замостянська , 47  в м. Ямполі для передачі в оренду  площею 1341,1 кв.м., який відбудеться 06 серпня 2018 року о 14:00 год. в адміністративному приміщенні Ямпільської міської ради в кабінеті № 1 за адресою м. Ямпіль вул. Замкова  (Жовтнева), 94/2.

Конкурсні пропозиції приймаються комісією до 12:00 год. 06 серпня  2018 року.  Умови подачі конкурсних пропозицій та проведенням конкурсу регламентуються «Положенням  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для  проведення незалежної оцінки майна комунальної вартості територіальної громади м. Ямполя.» з яким можна ознайомитися в  кабінеті №1 та на веб-сайті Ямпільської міської ради. Контактний телефон (04336) 21171.

 

                                                                                          Конкурсна комісія        

 

    ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності територіальної громади

м. Ямполя

 

Загальні положення

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Замовником послуги з незалежної оцінки майна виступає Ямпільська міська рада яка укладає договір з переможцем конкурсу.

 1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
  учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі;

робоча група – група фахівців з працівників міської ради утворена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи;
конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо будуть надавати послуги з оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

 1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною Ямпільською міською радою.

Конкурсна комісія утворюється з числа фахівців та депутатів Ямпільської міської ради з одночасним наданням повноважень голови комісії та секретаря відповідним членам комісії.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням сесії Ямпільської міської ради.

 1. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:
  скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів комісії; організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії; представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

5. Секретар комісії:

забезпечує здійснення комісією наданих їй повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

 

 1. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за рішенням сесії відбувається заміна відсутніх членів комісії.
 2. До повноважень комісії належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
підготовка пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності п.11 цього Положення;

повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

 

 1. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Підготовка до проведення конкурсу

 

 1. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін подання документів;

термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна);

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 

 1. Інформація про проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації за 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути розміщено на web-сторінці Ямпільської міської ради.

  11. Претенденти подають до Ямпільської міської ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

заява на участь у конкурсі;

копія установчого документа претендента;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (у разі оцінки об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований);

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

 1. Конкурсну документацію слід подавати до Ямпільської міської ради не пізніш, як за одну годину до часу проведення конкурсу. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після підписання протоколу засідання комісії.

 

 1. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

Порядок проведення конкурсу

 

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

  15. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 17 цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує звичайної ціни.

 2. На засіданні комісія розглядає та аналізує підтвердні документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

 1. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності враховуються:

кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;
кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною;

кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій комісією окремо);
кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених за підсумками попередніх конкурсів;

 1. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то визначальним голосом є голос голови конкурсної комісії.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
 3. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надавалася у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема, до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.
 4. Інформація про результати конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації або на сайті Ямппільської міської ради.

Запрошуємо на свято Івана Купала!

Івана Купала запрошення

Ямпільська міська рада та районний будинок культури запрошують 06 липня 2018 року о 19.00 на  берег р. Дністер (біля рятувальної станції), де відбудуться народні гуляння «Свято Івана Купала»!

Під час відпочинку – незабутня програма в рамках відзначення традиційного фольклорного свята.

На вас чекає:

– театралізована концертна програма;

– пригощання «купальською» юшкою;

– ігри, розваги, естафети, призи та подарунки;

– дискотека під відкритим небом.

Смачне частування, а також гарний настрій та веселу колоритну атмосферу забезпечимо !

 

Ямпільська міська рада

Міська рада інформує!

images (44)

Згідно з укладеними договорами за тимчасове користування елементами благоустрою міста для розміщення об’єктів торгівлі та іншого призначення протягом червня 2018 року надійшло на окремий рахунок бюджету міста 17,2 тис. грн. Використано за червень поточного року на відшкодування витрат, понесених комунальним підприємством, 549 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 01 липня 2018 року, акумульованих для ремонту тротуарів та інших заходів з благоустрою міста, становить 197,4 тис. грн.

Шановні ямпільчани та гості міста!

Івана Купала

Запрошуємо Вас 6 липня 2018 року в парк на березі річки Дністер (біля сцени) на святкування фольклорно-етнографічного свята Івана Купала.

Для Вас: святкова концертна програма, конкурси та розваги.

Початок дійства о 19.00 годині.

Також запрошуємо всіх охочих підприємців взяти участь у святі  та порадувати ямпільчан і гостей міста різноманітними смаколиками  (за довідками звертатись в каб.№7 міської ради).

 

Ямпільська міська рада

Увага! Відключення електроенергії!

images (49)

За повідомленням диспетчерської служби РЕМ у зв’язку з проведенням робіт по технічному обслуговуванню мереж буде проводитись відключення електроенергії 25.06.2018 р. з 09.30 до 11.00  у м. Ямполі повністю по вулицях Савіна, Вишневій, Подільській, І.Виговського, Сарматській, 1 Травня, частково по вулицях Свободи, Пушкіна, Житній, з 11.00 до 16.00 – по вул. Савіна (в районі гуртожитків).

Увага! Штормове попередження!

шторм

Від Українського гідрометеорологічного центру надійшло повідомлення про  штормове попередження на Вінниччині 14 червня 2018 року!!!

Очікується поривчастий вітер 15-25 м/с, сильний грозовий дощ, град діаметром до 9 мм.

Увага! Відключення електроенергії!

images (49)

За повідомленням диспетчерської служби РЕМ у зв’язку з проведенням робіт по технічному обслуговуванню мереж буде проводитись відключення електроенергії 13.06.2018 р. з 09.00 до 16.00 та 15.06.2018 р. з 09.00 до 15.00  у  м. Ямполі по вулиці Савіна (в районі гуртожитків).

Увага! Запрошуємо на роботу!

uvaga_thumb-300x200

Комунальне підприємство «Ямпіль-комунгосп» запрошує на роботу працівника по скошуванню трави в місті Ямполі з навиками роботи мотокосою.

За детальною інформацією звертатись за телефоном 2-16-29.

Адміністрація КП «Ямпіль-комунгосп»

 

Міська рада інформує!

images (44)

Згідно з укладеними договорами за тимчасове користування елементами благоустрою міста для розміщення об’єктів торгівлі та іншого призначення протягом травня 2018 року надійшло на окремий рахунок бюджету міста 19,5 тис. грн. Використано за травень поточного року на відшкодування витрат, понесених комунальним підприємством, 9,2 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 01 червня 2018 року, акумульованих для ремонту тротуарів та інших заходів з благоустрою міста, становить 180,7 тис. грн.

 

1 2 3 21